0912 779 339

Số 73, Đường 197, Hoàng Hữu Nam, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức

logo-dagms-vietnam-2.png

Kĩ năng của tôi
Ốp lát nền 98%
Kĩ năng của tôi
Ốp tường, cột trong nhà 95%
Kĩ năng của tôi
Mặt bếp, Lavabo, ốp lát trang trí 90%