Ốp lát đá marble, granite tự nhiên 𝑩𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒉𝒖̛̣ 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒐̣̂𝒄, 𝑻𝑷. 𝑸𝒖𝒚 𝑵𝒉𝒐̛𝒏

𝑩𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑻𝒉𝒖̛̣ 𝑨𝒏𝒉 𝑳𝒐̣̂𝒄 ,𝑻𝒓𝒂̂̀𝒏 𝑽𝒂̆𝒏 𝑶̛𝒏, 𝑻𝑷. 𝑸𝒖𝒚 𝑵𝒉𝒐̛𝒏 Marble Oman beige sử dụng hạng mục nền kết hợp hoa văn viền Boder Marble Nâu Tây Ban Nha tạo viền nhấn và ốp khung thang máyVà nhiều hạng mục trang trí khác bên dưới …